<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

27.2.06

Jazykáři – víte, co je CLIL?

Součástí „Akčního plánu“ Evropské unie je i myšlenka integrace obsahového a jazykového vzdělávání (CLIL - Content and Language Integrated Learning). Díky pečlivě připravenému vzdělávacímu programu se žáci učí vybranému předmětu prostřednictvím cizího jazyka.
Více v článku Ladislavy Knihové.

1 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Ahoj Katko (Bavorova),
mam porad v mailu tvou starou adresu a vcera se mi zrovna pripletla pod mys, kdyz jsem psala jine Katce... mimochodem, byla jsem vcera na skvelem seminari s Prof.Herbertem Puchtou, autorem uzasne metodiky pro primary learners, inspirovanou poznatky o MI a TPR (sifry jsou ti urcite zname :-))Nasledne jsem si zacala googlovat CLIL, no a padnu hned na tebe... vidim, ze se zabyvame podobnymi vecmi a moc rada bych byla zase v kontaktu, moje adresa je porad Iva_Plesingerova@yahoo.com
Tak se ozvi, Iva (bohemistika/anglistika... Vetrnik... )

8:58 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy