<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

14.10.06

Kostenlose Hörbücher

Již několik měsíců pravidelně odebírám informační leták lipské internetové stránky www.vorleser.net, který se objevuje každý měsíc. Tuto stránku podporuje Host Europe. Na výše uvedené stránce je možné si tento leták také objednat a stát se rovněž odběratelem. Všem učitelům němčiny a nejen jim jej mohu vřele doporučit. Již nejednou jsem pomoc této webové stránky využil při své výuce němčiny na pražském gymnáziu. Nahrávky jsou v digitální kvalitě. Na stránce se každý měsíc objevuje řada zajímavých novinek v podobě „knih k poslechu“, které si každý zdarma může stáhnout do počítače nebo do mp3-přehrávače. Ten, kdo si leták objedná, je pak každý měsíc informován o nových přírůstcích virtuální knihovny. Dostupné knihy k poslechu je možné vyhledávat stejně tak jako v knihovně buď podle názvu knihy, podle autora nebo podle žánru. Najdeme zde detektivky, romány, novely, poezii, pověsti i dětskou literaturu, vhodnou pro využití ve výuce. V informačním letáku nenajdeme jen seznam nových knih k poslechu, které se na stránce objevily, s popiskem a krátkou informací, ale i užitečnou reklamu. V posledním zářijovém informačním letáku tak najdeme např. odkazy na burzy, kde si učitelé mohou vyměnit CD se staršími nebo zatím nedostupnými nahrávkami. Mezi novinky na www.vorleser.net patří Kafkovo „In der Strafkolonie“ a Hauffův „Kalif Storch“ nebo celá Bible v němčině v mp3 formátu. Před nedávnem se na webu dokonce objevila nabídka služby nahrávky CD kompilace podle vlastního výběru. Každý si tedy může z webové stránky vybrat libovolné knihy nebo jen jejich části k poslechu, odeslat seznam redakci a pak již jen čekat, až CD dorazí poštou. Tato služba je finančně velmi příznivá. Uživatelům této stránky je k dispozici i fórum nebo neustále aktualizovaný seznam odkazů na související stránky. Zbývá jen dodat, že tuto webovou stránku mohu všem jen vřele doporučit.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy