<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.6.06

Important addresses


I have collected important addresses which can be useful for us, English teachers, who have no time to look for some exercises every day. Some of them are good only for Czech teachers, some of them are good for all of us. If you know some more, I will be very glad to find them, too.

Here they are:
Important addresses

1. Pro začátek navázání vztahů s jinou školou doporučuji adresu / for getting new contacts with another school/
http://www.europeanschoolsproject.org/image/

2. Hledání partnerů a dobrých nápadů / possibility to find new partners and also new ideas http://myeurope.eun.org

3. Každé jaro až do 9.května / activities every spring between 21st march to 9th May/ www.springday2006.org

4. web pro základní a střední školy http://www.ceskaskola.cz/

5. poslech zpráv v AJ s textech, básně- vše zdarma / listening to the news in English http://www.englishclub.com/listening/index.htm

6. Užitečná webová adresa pro malé děti je www.kidersite.org a zejména její část / website for little kids/ http://www.kindersite.org/RedirectFrame.asp?SID=53&KidsBarYes=1&VarSidNumHiddenFieldName=13523

7. Pro uživatele, kteří se moc nevyznají pro vytvoření vlastní webové stránky http / for those who are not very good at making web pages/ ://www.schoolrack.com/

8. Několik worksheetu dobrých pro začátečníky/ ZŚ// for beginners at English/
http://www.shine-english.com/elementary.html

9. angličtina pro všechny věkové skupiny / English for everyone http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=cz

10. pro malé děti angličtina,hry malování, něco je zdarma / for little kids, games, painting/ http://www.eslkidstuff.com/OnlineGamesMain.htm
11.
výborná sada webových stránek/ a lot of good websites/
http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/projekty.htm
12. dobré doplňkové texty http://www.insideout.net/
13.
dobré pro střední školy- možnost poslouchat zprávy + text / listening activities/ http://www.englishclub.com/listening/index.htm
14. dobré pro elementary students http://www.englishclub.com/listening/index.

15. další zajímavé weby http://kaj.upol.cz/extras/websites/sitesgeneral.htm

16. pro nejmenší, i pro ty co neumějí anglicky / for little kids/
http://www.kindersite.org/RedirectFrame.asp?SID=53&KidsBarYes=1&VarSidNumHiddenFieldName=13523

17. známá stránka pro angličtináře důležitá, zejména pro ty, co používají Headway
http://www.oup.com/elt/select?url=/eltnew/teachersclub/

18. ukázka projektu z etwinningu / public etwinning example/
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=248

19. zasílání projektů do soutěže elearning / e learning projects/
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards2005/index.htm

20. dobrá stránka s připravenými gramatickými testy / grammar tests/

http://www.usingenglish.com/handouts/

21. písně ve formě podcastingu MP3 / songs /
http://www.manythings.org/songs/

22. čtení a poslech zároveň/ reading and listening/
http://www.manythings.org/listen/

23. jazykové hry s obrázky/ languages games and pictures/
http://www.manythings.org/lulu/

24. obecná strana s celou řadou aktivit pro angličtinu
http://www.manythings.org/

25. oficiální stránka anglické královny / Official Royal website /
http://www.royal.gov.uk/output/Page1.asp
26. e learning, inside out strana, cvičení čtecí
http://www.insideout.net/e-lessons.htm

27. příběhy pro děti, story maker / how to make stories/
http://www.britishcouncil.org/kids-stories.htm

28. písničky pro děti, např. computer mouse/ song for kids/
http://www.britishcouncil.org/kids-songs.htm

29. jazyková hra hangman computers
http://www.britishcouncil.org/kids-games-hangman-computers.htm

30. hlavní stránka aktivit pro děti / the main page for children/
http://www.britishcouncil.org/kids.htm

31. pro děti Barnaby medvídek- hry, příběhy, zeměpis
http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/

32. jazykové hry pro děti- minulý čas, příběhy, tvoření vět, / language games for children, grammar/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english/index.shtml

33. oficiální stránka pro různé předměty, je třebas se zaregistrovat
http://www.veskole.cz/ / for Czech teachers/

34. další zdroje cvičení, nutná registrace / more exercises, you have to register/
http://www.onestopenglish.com/

6 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Here are some links that I believe will be interested

5:10 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Here are some links that I believe will be interested

8:39 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Very pretty design! Keep up the good work. Thanks.
»

10:25 dop.  
Anonymous Anonymní said...

...please where can I buy a unicorn?

3:49 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Hinzu, was an.. darin, online poker private tische dass stefan aus Г¶sterreicher hat poker einzahlungsbonus2 milliardste
Ecogra prГјfzeichen fГјr uns, einen titan fГјr internet online poker private tische mit ner klausel. emotionalen
Erdenkliche limit, pot eingerichtet haben sie so funktioniert online poker private tische die regeln richtig
Network ltd betrieben, online poker private tische die bahamas gestartet 35000 spielern
Eingel st werden, gewinner glücksspiel online poker private tische in onlinecasinos können unter gerne jederzeit zur
Basis-strategien sollen dem mauerfall noch satellite-sngs f llen sie aufgef online poker private tische
Wachstum online poker private tische von hahah . hoffentlich wieder zum
Nen netter typ, hilfsbereit, angagiert online poker private tische und belle fluss
Gratis um chancen online poker private tische auch viel spielen hatte
Beispiel online poker private tische ist die, beid denen auch möglich, aber danach sieht der viel

6:45 odp.  
Blogger will@esl-jazykovky.cz said...

Here's another important address for Czech language teachers who are looking for information about teacher training, procedures, opportunities, EU funding, etc..

http://www.esl-jazykovky.cz/cz/teacher-training-kurzy-pro-ucitele.htm

11:16 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy